Posiedzenie seminaryjne Komisji Zdrowia Senatu RP
Transplantologia w Polsce ? problemy i perspektywy rozwoju

 

Jako prezes Stowarzyszenia zostałam zaproszona przez Pana Senatora Henryka Macieja Woźniaka do wzięcia udziału i wygłoszenia prelekcji podczas Posiedzenia Seminaryjnego Komisji Zdrowia Senatu RP, które odbyło się w dniu 28.01.2011 od godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Senatu RP.

Wiodącymi tematami Posiedzenia były :

"Transplantologia w Polsce - problemy i perspektywy rozwoju"

"Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju. Stan realizacji PSO-2011- Informacja Zespołu przy M.Z."

 

W  części  "transplantacyjnej" Posiedzenia udział wzięli m. in.:

Senator Henryk Maciej Woźniak - Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia,

Senator Grażyna A. Sztark - Wicemarszałek Senatu,

Senator Michał Okła - Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP,

dr n. med. Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

prof.  dr hab. n. med. Wojciech Rowiński - Krajowy Konsultant ds. Transplantologii Klinicznej,

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński - Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej.

 

Zaprezentowano wykłady:

 

1.     Aktualna sytuacja w polskiej transplantologii  - Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

2.     Narodowy Program Transplantologii dr n. med. Adam Fronczak

3.     Kluczowe problemy transplantologii  - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński

4.     Klimat społecznej! akceptacji warunkiem rozwoju transplantologii -  Małgorzata Rejdych - Prezes Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca w Krakowie.

 

W dyskusji głos zabrali:

-  Magdalena Sroczyńska - Kożuchowska (Transplantacja OK) na temat znaczenia organizacji pacjentów i ich roli w propagowaniu transplantologii

- Jarosław Cyrynger (STS) na temat rozdrobnienia środowiska osób po przeszczepach

- Mirosław Czechowski (STS) na temat aktywności osób po przeszczepach.

 

 

 

Małgorzata Rejdych

Zdjęcia : Jarosław Cyrynger